AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Dades De l'Empresa. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa. COBOCOCO, S.L./B66806381/C/ Dante Alighieri, 26 - 08032 BARCELONA (ESPANYA)/TELÈFON: +34 620118991/EMAIL: mare-mia@madre-mia.com/datos DE Núm. D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL - Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Protocol 2016/1370, en el Tom 45450, Foli 145, Fulla 488190, Inscripció 1
Objectiu COBOCCO, S.L., responsable del lloc web https://madremiaah.com, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
COBOCOCO, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web. Responsabilitat COBOCOCO, S.L. s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
COBOCOCO, S.L. manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, COBOCOCO, S.L. no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
Propietat Intel·lectual i industrial La propietat intel·lectual de la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats en la web són propietat exclusiva de COBOCOCO, S.L., per la qual cosa l'usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel·lectual, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquests, la seva comunicació pública, distribució, o qualsevol forma d'explotació, excepte consentiment exprés i per escrit per part de COBOCOCO, S.L. L'usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la web, tret que hagi obtingut consentiment exprés de COBOCOCO, S.L.
Mesures de Seguretat S'han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides per la normativa vigent, i s'ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que se'ns facilitin . No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
Confidencialitat i Protecció De Dades De Caràcter Personal
En compliment del que s'estableix en l'article 5 de la Llei Orgánica15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD), informem de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal dels usuaris creat sota la responsabilitat de COBOCOCO, S.L. amb la finalitat de realitzar labors d'informació i promoció de les activitats i serveis de COBOCOCO, S.L. En qualsevol moment l'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstes en la pròpia LOPD en l'adreça: COBOCOCO, S.L., e_mail: mare-mia@madre-mia.com indicant expressament el concret dret que vol exercitar.
El tractament de les teves dades tindrà com a finalitat que puguis accedir i utilitzar els serveis de la web, així com rebre informació de les activitats, esdeveniments, productes i serveis que ofereix COBOCOCO,S.L. El no emplenament o l'emplenament parcial de les dades de caràcter personal sol·licitats en el formulari electrònic podria suposar que COBOCOCO, S.L. no pogués atendre la teva sol·licitud.
COBOCOCO, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de protecció de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, mal ús, accés no autoritzat o robatori d'aquests, en tot cas, de l'estat de la tecnologia.
Utilització de cookies
COBOCOCO, S.L. informa que tens instal·lades cookies en els teus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del teu ordinador. Quan navegues a través de la pàgina web de COBOCOCO, S.L., el servidor de COBOCOCO,S.L. podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la teva última visita. La majoria dels navegadors admeten l'ús de cookies de manera automàtica, però pots configurar el teu navegador per a ser avisat en la pantalla del teu ordinador sobre la recepció de cookies i, d'aquesta manera, impedir la seva instal·lació en el teu disc dur. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.
Legislació Aplicable i Competència Jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d'aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.